Achterwaarts kijken, resulteert in voorwaarts leven!

Mijn coachee kwam met een hulpvraag waarbij centraal stond dat ze van zichzelf niet goed begreep waarom ze soms zo boos/fel reageerde op een bepaalde medewerker uit haar team. Het zat haar niet lekker en bezorgde haar een raar onderbuik gevoel. De felheid nam haar in beslag en ze werd er onzeker door. Deze onzekerheid werd vervolgens opgemerkt door haar manager die haar aanbood hierover eens met mij in gesprek te gaan. In een aantal gesprekken komt naar voren dat de onzekerheid voortkomt uit een eerdere periode bij een andere werkgever waarbij bepaald sturend gedrag van een voormalig collega haar zelfvertrouwen heeft aangetast.

Overdracht

Vanuit overdracht (in het hier en nu onbewust getriggered worden op een situatie/periode uit je verleden, waardoor je reactie in het hier en nu wordt bepaald door herhaling van oude reactie-/relatiepatronen) kan soms onbewust op situaties in het hier en nu worden gereageerd. Door te leren kijken naar de situatie van toen en te leren je reactie in het hier en nu daar geen automatisch gevolg van te laten zijn, kun je je persoonlijk enorm ontwikkelen. Door vervolgens een aantal malen activiteiten met te paarden te doen, kon de coachee ervaring opdoen met nieuw gedrag. De paarden reageren nl. direct op gedrag dat door de coachee wordt vertoond en door samen met de coachee te kijken naar haar eigen reactie, leert ze te herkennen op welke momenten ze haar “oude” voor haar ongewenste gedrag laat zien. Vooral het ervaren met de paarden heeft de coachee geholpen zicht te krijgen op haar eigen patronen en de mogelijkheid gegeven hier op te anticiperen. Wil je ook – met of zonder hulp van paarden (www.paardalscoach.com) aan de slag met bepaalde thema’s van jezelf? Neem dan contact met Petra van der Zee op via info@imovera.nl of via 0651256258.

Pin It on Pinterest

Share This